• direccion@tendentcia.es | 934 269 232 | 681 358 114 | c/ Viladomat, 73

MOSSEGADA CREUADA, QUÈ ÉS? COM SOLUCIONAR-LA?

MOSSEGADA CREUADA, QUÈ ÉS? COM SOLUCIONAR-LA?

MOSSEGADA CREUADA, QUÈ ÉS? COM SOLUCIONAR-LA? 784 295 Tendentcia

La mossegada creuada es presenta quan, en tancar completament els dents, alguns o totes les dents de l’arcada superior queden per darrere dels de l’arcada inferior. Es a dir, en tancar completament la teva dentadura, les peces dentals de sota sobresurten més que les de dalt.

En una mossegada que denominem “normal”, això hauria de ser al contrari; es a dir, quan mosseguem les dents de l’arcada superior han d’estar lleugerament per davant de les de la inferior.

TIPUS DE MOSSEGADA CREUADA

Els tipus de mossegada creuada poden ser múltiples, potser tants com boques existeixen, ja que pot afectar un, dos, o diverses dents. No obstant això, podem dividir-les en:

  1. Mossegada CREUADA ANTERIOR: es presenta Quan la maloclusió o malposició de les dents només afecta les dents anteriors, els quals es ven al somriure.
  2. Mossegada CREUADA POSTERIOR: Quan la malposició de les peces dentals afecta només a la part posterior de les arcades dentàries quedant ben posicionats les dents anteriors.
  3. Mossegada CREUADA UNILATERAL: Quan el problema de maloclusió només afecta un dels dos Costat de l’arcada, bé sigui l’esquerre o bé sigui el dret.
  4. Mossegada CREUADA BILATERAL: Quan la mossegada creuada afecta els dos Costat de l’arcada dentària.

 

CONSEQÜÈNCIES DE LA MOSSEGADA CREUADA

Les conseqüències de tenir la mossegada creuada poden ser de diferent índole i provocar en el pacient diferents patologies.

  • En primer lloc, el no tractar la mossegada creuada provocarà el desgast anòmal de LES PECES DENTALS i, per tant, si la mossegada creuada es molt severa, pot arribar a produir-se la Pèrdua de peces dentals.
  • A més, aquesta maloclusió POT INFLUIR A LA CORRECTA fonació I masticació, impedint per tant la correcta pronunciació o provocar alteracions de l’aparell digestiu por no triturar els aliments correctament.
  • Així mateix, aquestes maloclusions poden INFLUIR EN l’articulació temporomandibular I PROVOCAR MÚLTIPLES dolències com el bruxisme, una asimetria facial, mals de mandíbula, dolors cervicals, de cap etc.

 

TRACTAMENTS PER A LA MOSSEGADA CROADA

Hi ha diversos tractaments, en general ortodòntics, que poden realitzar-se per aconseguir solucionar la mossegada creuada.

Per poder triar el Tractament, el pacient s’hauria de sotmetre a un DIAGNÒSTIC exhaustiu PER PART DEL ORTODONCISTA.

També cal ressaltar que és important el DIAGNÒSTIC PRECOÇ D’AQUESTA maloclusio ja que així es s’aconsegueixen uns resultats més ràpids i satisfactoris.així es consegüent Uns resultats més ràpids i satisfactoris